top of page

Rekabet Hukuku

Neka Legal Avukatlık Bürosu'nun rekabet hukuku departmanı; serbest piyasa ekonomisinde rekabet sisteminin dengeli ve düzenli bir biçimde uygulanmasını, ekonomik birimler arasındaki rekabeti engelleyici, bozucu ve kısıtlayıcı nitelikte olabilecek davranışların denetlenmesini ve yasaklanmasını sağlayıcı düzenlemeler konusunda yerli ve yabancı menşeili müvekkillerine ulusal ve uluslararası alanlarda hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Müvekkillerimiz, rekabet sistemleri, küresel antitröst politikaları ile aynı zamanda dava ve düzenleyici stratejiler konularında ofisimizden hukuki danışmanlık hizmetleri almaktadır.

Antitröst ve rekabet hukukunda uzman avukatlardan oluşan ekibimiz, partner ofislerimiz ve danışmanlarımız ile; rekabet kurumu, mahkemeler ve diğer otoriteler nezdinde müvekkillerini temsil etmekte, bu kapsamda izin süreçleri ile bildirimler, muafiyet başvuruları ve menfi tespit başvuruları dahilinde sektör düzenlemeleri ve piyasa bozucu eylemlerin önlenmesi amacıyla aşağıdaki konular dahilinde hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır;

  • Birleşme ve Devralmalar

  • Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması, Menfi Tespit Ve Muafiyet Başvuruları

  • Rekabete Uyum ve Rekabet İncelemeleri

  • Rekabet Kuralları Ve Regülasyon

  • Rekabet İnceleme, Soruşturma ve Davalarda Temsil

Departman Yöneticisi

Av. Kaan Kaplan

Email 

bottom of page