top of page
  • Neka Legal Avukatlık Bürosu

Kripto Paralar Haciz İşlemine Konu Edilebilir mi ?

Kripto paralar, sanal para birimi olarak kullanılan ve herhangi bir fiziksel biçimde mevcut olmayan dijital varlıklardır. Kriptografi, yani şifreleme ile güvence altına alınmışlardır. Bu sayede örneğin; sahtecilik veya aynı kripto parayla birden fazla işlem yapmak anlamına gelen “çifte harcama” eylemi neredeyse imkânsız hale gelmiştir.


Dünyanın ilk kripto parası 2008 yılında oluşturulan Bitcoin’dir. Bitcoin’i, bugün sayıları yüzleri bulan çeşitlilikle diğer kripto para türleri takip etmiştir. Klasik anlamdaki para birimlerinin aksine, kripto para birimleri merkezi bir otorite tarafından verilmez. Bu özellik, yatırımcıları için kripto paraların belki de en çekici yanıdır. Çünkü bu şekilde kripto paraların büyük bir kısmı hükümet düzenlemelerinden veya manipülasyonlarından muaf kalır.


Kripto Paralar Haczedilebilir mi?


Borçlunun sahip olduğu ve parayla ölçülebilen değeri olan her türlü şey haczedilebilir. Kanunen haczedilmesi yasaklanmadığı sürece parayla ölçülen değeri olan mal varlığı unsurları haczedilebilir. Kripto paraların parayla ölçülebilen değerleri olup ve kanunen haczi yasaklanmış değildir. Bu nedenle borçluya ait kripto paraların haczinde teorik olarak engel yoktur.


Ancak kripto paraların haczi pratikte oldukça zordur. Zira kripto paralar borçlular tarafından rahatlıkla kimsenin erişemeyeceği şekilde saklanabilir. Özellikle internet veya herhangi bir elektronik cihazla ilgisi olmayacak şekilde, yani soğuk cüzdanda saklanan kripto paralar borçlu istemediği sürece bulunup haczedilemez.


Borçlunun yabancı para borsalarında sakladığı kripto paralarını da bulabilmek ve haczetmek neredeyse imkansızdır. Ancak Türkiye’de bulunan kripto para borsalarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından açılan hesaplarda kimlik bilgileri verilmek zorunda olunduğundan hesapta, cüzdanda bulunan kripto paraların kime ait olduğu kolayca bilinebilir. Dolayısıyla borçlunun Türkiye’de kurulu kripto para alım satım platformlarına haciz ihbarnamesi gönderilerek borçlunun kripto paraları haczedilebilir.


Kripto paraların haczi gibi muhafazası da pratik zorluklar içermektedir. Zira kripto paranın icra müdürlüğünde muhafazası için icra müdürlüğünün e-cüzdanı olması gerekir. Bugünkü uygulamada icra müdürlüklerinin kripto para hesabı e-cüzdan almaları mümkün değildir. Bu nedenle kripto paralar olsa olsa alım satım yapılan borsa hesaplarında muhafaza altına alınabilir. Haczedilen kripto paraların icra müdürlüğü satılarak paraya çevrilmeleri de yine alım satım platformları üzerinden yapılabilir.


Sonuç


Sonuç olarak, kripto paralar hakkında hukukumuzda net bir düzenleme yapılmamış olsa dahi haczedilmesine karşı yasal bir engel bulunmadığı açıktır. Henüz doktrinde net bir şekilde kripto para varlıklarının sınıflandırılması yapılamamış bu konuda bir görüş birliğine varılamamış dahi olsa sınıflandırılması muhtemel üç (emtia, para ve menkul değer) grubunda haczinin ilgili kanunlarda mümkün olduğu aşikardır.


Burada, kripto para haczi ile ilgili asıl önemli olan nokta kripto para hesabının bulunduğu borsalara ulaşımın olup olmaması, bu borsaların Türk menşeili firmalar olup olmadığı veyahut kişilerin kripto para varlıklarının tespitidir.

Comments


bottom of page