top of page
  • Neka Legal Avukatlık Bürosu

Araç Değer Kaybı

Trafikte bir kaza meydana geldiğinde veya başka herhangi bir şekilde, bir kişi başka bir araç sahibinin aracına kusurlu olarak zarar verdiği takdirde maddi bazı kayıplar oluşur. Türk Borçlar Kanunu genel hükümleri ve Karayolları Trafik Kanunu uyarınca araca zarar veren bu zararı karşılar. Motor arızası varsa bunu tamir bedeli, değişmesi gereken parça varsa bunun değişim bedeli vs. tüm onarım masrafını karşılar. Yahut sigorta firmaları bunu karşılar. Ancak araç değer kaybı daha farklı bir durumdur.


Araç kaza yaptığı zaman her ne kadar onarımı yapılsa, yerine orjinal yeni parça dahi takılsa değerinde bir düşüş yaşanacaktır. Çünkü araç alım satım piyasasında hasarlı araçlar her ne kadar onarılsa da değerinin altında satılır. İşte bu kayba araç değer kaybı denir. Zarara neden olan kusurlu kişinin bu kayıptan sorumluluğu söz konusudur. Trafik sigortası burada önemli bir yere sahiptir.


Değer Kaybı Talebinin Şartları


Ancak araç değer kaybı talebi şartlarını genel olarak şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Hak düşürücü süre içerisinde yani 2 yıl içerisinde süreç başlatılmış olmalıdır.

  • Araçta ortaya çıkan zarardan ötürü araç sahibi tam kusurlu olmamalıdır.

  • Araç hurdaya çıkmamalıdır. Çünkü hurdaya çıkan araç artık satılamayacaktır. Dolayısıyla bir değer kaybı değil, aracın tümden kaybı söz konusu olur.

  • Bunun haricinde aracın tramer kaydının olması, kilometresinin yüksek olması, yaşının büyük olması vs. araç değer kaybı tazminatı almayı engellememektedir. Yani kanuni düzenlemelerde bu tarz bir sınırlama bulunmamaktadır. Ancak bu etkenler, araçta değer kaybı oluşmaması sonucunu doğurabilir. Bunlar tamamen somut olayın şartlarına göre değerlendirilmesi gereken meselelerdir.


Değer Kaybı Nasıl Tahsil Edilir ?


Araç değer kaybı iki şekilde tahsil edilebilir:

  • Kazada kusuru olan tarafın bizzat kendisi bu zararı öder veya kusurlu tarafın trafik sigortası firması bu zararı öder. Bunun için trafik sigortasına başvuru yapılması gerekir.

  • Karşı tarafın veya sigorta şirketinin bu ödemeyi yapmaması veya eksik yapması halinde araç değer kaybı davası açılabilir veya tahkime başvurulabilir.

Görüldüğü üzere hem birden fazla hukuki prosedür imkanı hem de birden fazla karşı taraf bulunmaktadır. Bu yollardan hangisine başvurmanın en isabetli olacağı ise her somut olayda değişmektedir.


Değer Kaybı Davası


Dava açma hakkı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu madde 97’ye dayanmaktadır. Araç değer kaybı davası açabilmek için öncelikle bazı şartların ortaya çıkmış olması gerekir. İlk olarak araçta bir değer kaybı olmalıdır. İkinci olarak, öncesinde sigorta şirketine usulüne uygun şekilde başvuru yapılmış olmalıdır.


Ayrıca bu başvuruya 15 gün içerisinde cevap verilmemiş olmalı veya talep tamamen-kısmen reddedilmiş olmalıdır. Son olarak araç değer kaybı istisnaları söz konusu olmamalıdır.

Comments


bottom of page