top of page

İnternet Hukuku

Neka Legal Avukatlık Bürosu'nun internet hukuku uzman avukatları, Türkiye ve Bursa'da şirketlere ve bireylere internetle ilgili hukuk davaları ve ceza davalarında internet hukuku uzmanı avukatları ile hizmet vermektedir. Neka Legal Avukatlık Bürosu avukatları ile Internet siteleri için verilen erişim engelleme idari kararları, Elektronik Alan adlarının alımı devri ve yenilenmesi, Fikri Mülkiyet Hukuku ve Web Sitesi İçerik ve Tasarımlarının Korunması, İnternet Ortamında Kişilik Haklarına Saldırı, İnternet Yayınlarındaki Hukuki ve Cezai Sorumluluklar, Domain Adlarının Devri ve Domain’den Kaynaklanan Haksız Rekabet Halleri ile elektronik ticaret hukuku konusunda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Diğer taraftan İnternet Hukuku, internetin kullanılması ile ortaya çıkan hukuki meseleleri incelemektedir. İnternet Hukuku ise birçok hukuk alanı ile etkileşim içerisinde bulunur ve İnternet erişimi ve kullanımı, güvenlik, ifade özgürlüğü ve yargılama gibi neredeyse hukukun diğer tüm alanları ile ilişkilidir.

Neka Legal Avukatlık Bürosu, avukatları ile; İnternet Hukuku alanında özellikle; elektronik ticarette oluşabilecek hukuki sorunlar, İnternet ortamında sözleşmelerin kurulması, mesafeli alım-satım sözleşmelerinin kurulması, Elektronik abonelik sözleşmelerinin kurulması, kişisel verilerin korunmasının sağlanması, spam sayılan reklam amaçlı ya da diğer önemsiz e-mailer, internet siteleri için verilen erişim engelleme idari kararları, alan adlarının alımı devri ve yenilenmesi, fikri mülkiyet hukuku ve web sitesi içerik ve tasarımlarının korunması, internet ortamında kişilik haklarına saldırı, internet yayınlarındaki hukuki ve cezai sorumluluklar, domain adlarının devri ve domainden kaynaklanan haksız rekabet halleri, bilgisayar yazılımı, sistem ve programlarının internet ağlarının korunmasına yönelik hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, elektronik ticaret, google ve benzeri arama motorlarına ve web sitesi içeriklerine ilişkin fikri mülkiyet hak ihlali konularında hukuki sürecin başlatılması konularında hizmet vermektedir.

Departman Yöneticisi

Av. Kaan Kaplan

Email 

bottom of page