top of page

Fikri Mülkiyet

Neka Legal Avukatlık Bürosu, fikri mülkiyet hukuku kapsamında müvekkillerinin fikri ve sınai haklarından en etkin biçimde yararlanmaları ve bu haklarını koruyabilmeleri için hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Hizmetlerimiz çerçevesine patent, faydalı model, marka, coğrafi işaretler, telif hakları, tasarım, internet alan adları, müzik, fotografik eserler, edebiyat, mimari ve artistik eserler, sinematografik çalışmalar, bilgisayar yazılımı ve veritabanları, televizyon program formatları ile karakter metalandırılması da dâhil olmak üzere fikri mülkiyet haklarının her alanında fikri mülkiyet haklarının TÜRKPATENT, WIPO ve EPO nezdinde tesis edilmesi, kullanılması, gerekli devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve korunmasının yanı sıra bu hakların ticari kullanımı ve ihlal ve diğer ihtilaflı durumların çözülmesi konuları da dahildir.

 

Fikri Mülkiyet ekibimiz, ticari markalar, telif ve tasarım hakları, patentler, teknoloji sözleşmeleri ve lisansları, markaların kullanımı ve korunması, marka tescil işlemleri, çeşitli ticari sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere edilmesi de dâhil olmak üzere dava aşamasına geçilmeden çözüme kavuşturmakla birlikte müvekkillere ait dava süreçlerinde de ciddi ölçüde tecrübe sahibidir.

Departman Yöneticisi

Av. Neslihan Ortakcı Kaplan

Email 

bottom of page