top of page

Elektronik Ticaret Hukuku

Son yıllarda Türkiye’de ve dünyada altın çağını yaşayan, nihai tüketiciye ulaşmada geleneksel mağazacılığın önüne geçerek ticaretin en aktif kanalı haline gelen ve bu büyümeyle birlikte değişim ve gelişimini son sürat sürdüren e-ticaret sektörü; fikri mülkiyet haklarının korunması, e-ticaret hukuku, sözleşmesel ilişkilerden doğan hak ve yükümlülüklerin hukuka uygunluğu, mahremiyet, veri güvenliği ihlalleri, rekabet hukuku ve e-ticarette kişisel verilerin korunması konuları ile ilgili çok sayıda hukuki düzenlemeye ilişkin kaygıyı da beraberinde getirmektedir. Tüm bunlar, e-ticaret sektörünün her bir oyuncusu için proaktif bir yaklaşımla, sürekli yenilenen ve değişen düzenlemelerin ve yasal yükümlülüklerin takip edilmesi gerekliliğini doğurmaktadır.

Neka Legal Avukatlık Bürosu olarak, paydaşlarının bu düzenlemelere hızlı reaksiyon almasını temin etmek ve ortaya çıkabilecek her türlü uyuşmazlık ve sorunda çözümler sunmayı taahhüt etmekteyiz.

Risklerin doğru çözümlenmesi ve yönetilmesi adına müvekkillerinin; tüketici odaklı, perakende ve işletmeden işletmeye yapılan elektronik ticareti yönlendirmelerini ve giderek karmaşık bir yapıya bürünen düzenlemeler çerçevesinde en yüksek menfaatin gözetilmesi esasıyla doğru kararları alarak her zaman güvenli tarafta kalmalarını sağlayan bir hizmet sunmaktadır.

Neka Legal Avukatlık Bürosu çatısı altında farklı uzmanlık alanlarına sahip e-ticaret avukat ekibi, perakende oyuncuları, franchise verenler ve distribütörlerden ve pazarın her kademesinde mevcut çeşitli e-ticaret aktörlerinden oluşan paydaşlarının pazar paylarını büyütmek, markalarını küreselleştirmek ve dijital satın alma trendlerinden yararlanmak için hayata geçirdikleri e-ticaret platformlarının kuruluş, geçiş ve büyüme süreçlerinde en büyük yardımcı rolünü oynamaktadır.

Departman Yöneticisi

Av. Kaan Kaplan

Email 

bottom of page